АГЕНЦИЯ ВАРИАНТ М се представлява от професионалисти в областта на помощта при покупка на недвижим имот с нелични средства.
Целта е бързо и лесно помагане на клиенти, нуждаещи се от помощ – за покупка на недвижим имот.
Помагаме и за преференциални условия.
Фирмата има изградени отношения с почти всички институци, които биха помогнали на нашите клиенти да си закупят недвижим имот с нелични средства.

Нашите клиенти се ползват от допълнителни отстъпки, извън стандартните за съответните институции условия.

Помагаме при следните случаи:

  • Помощ за покупка на жилище с етап на завършеност след Акт 14 /т. нар. „груб строеж“/;
  • Помощ за предоговаряне с цел окончателно погасяване на жилищни задължения, разрешена от друга институция, независимо от целта;
  • Помощ за строителство на жилищна сграда или вила за завършване на степен „груб строеж”  или окончателно завършване;
  • Помощ за довършителни работи  на жилище, жилищна сграда или вила;
  • Помощ за подобрения;
  • Фирмени, инвестиционни и оборотни помощи;
  • Помощ при недоказани доходи.